Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Your drawings come alive - cyclist - Οι ζωγραφιές ζωντανεύουν-ποδηλάτης

I always wanted to use a drawing and turn it to a real plushie.  A special person gave the chance...so here is the result....

Πάντοτε ήθελα να δώσω "ζωή" σε μια ζωγραφιά. Ένα ξεχωριστό πρόσωπο μου έδωσε την ευκαιρία...και ορίστε το τελικό αποτέλεσμα...

Το σχέδιο....με συγκεκριμένες οδηγίες για τη στολή του ποδηλάτη (η οποία έπρεπε να γίνει ακριβώς με την συγκεκριμένη αυθεντική στολή) όπως και για το ποδήλατο, το οποίο έπρεπε να γίνει με βάση τα χρώματα συγκεκριμένου μοντέλου.


Και η λεπτομέρεια με το λογότυπο και τις δύο καρδούλες