Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Nursery decor: train, plane, Rapunzel, Mickey mouse and Tom & Jerry - Διακοσμητικά παιδικού δωματίου: τρενάκι, αεροπλανάκι, Ραπουνζέλ, Μίκυ μάους και Τομ & Τζέρυ

Last couple of weeks i've been buzy!  

A friend of mine wanted two blue name banners for newborn twins.  So i decided and made a train and a plane.   
For a little girls room i made a pink Rapunzel  name banner.
For a little boy i made a mickey mouse name banner.
And last but not least, a special request, two yellow frames with Tom & Jerry.

Here is how they turned out:

The train

The planeThe Rapunzel


The Mickey mouse


Tom & Jerry frames