Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Blue dragon - Ο δρακουλίνος μόλις βγήκε βολτίτσα

Ο δρακουλίνος μόλις βγήκε από τη σπηλία του για να βρει την πριγκίπισσα... :)
The blue dragon just came out of his cave looking for the princess... :)

My first dragon  with felt
Ο πρώτος μου δράκος από τσόχα

 ..... και βρήκε τελικά την κοτούλα!
... and found the chick!